Záznamy

Zadání odpovídá jeden záznam. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
24426
Fontána pro Kulturní dům
Otakar Sivera (*1933) (hlavní autor)
Ivar Otruba (*1933) (další autor)
1972 Práče