Exteriérová výzdoba pro sídliště Broumovská

Číslo záznamu 11294
Název Exteriérová výzdoba pro sídliště Broumovská
Autor (autoři) díla
Jaroslav Kodejš (*1938) (hlavní autor)
J. Nekola (architekt)
Investor Pozemní stavby, Liberec
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Rochlice u Liberce
Ulice čp. / č. o.
Broumovská 847
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kamenná žulová skulptura v podobě stylizovaného květu je umístěna uprostřed vydlážděné plochy před areálem Základní školy Broumovská.
Výška 80cm
Šířka 150cm
Hloubka 150cm
Datace realizace 1987
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • žula
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Zjištěna byla degradace výplňového materiálu ve spárách soklové části, drobná mechanická poškození (v menším rozsahu drolící se kámen ve spodní partii u spár) a lokální biologické napadení (řasy).
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987, Praha 1987, s. 48.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
ZpracovalJan Červinka
FotografovalLucie Prchalová