Kašna před Domem umění

Číslo záznamu 12412
Název Kašna před Domem umění
Autor (autoři) díla
Jan Makovský (*1945) (architekt)
Libor Maňák (*1957) (další autor)
Jaroslav Mittag (další autor)
Vincenc Makovský (1900–1966) autor návrhu sochy
Investor NV města Brna, nám. 25. února 12
5/2022 KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Město Brno
Ulice čp. / č. o.
Malinovského náměstí 652/ 2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kašna se nachází u pravého nároží (pohledově) Domu umění města Brna.
Výška 250cm
Další rozměry Neměřeno, údaj převzatý z literatury.
Datace osazení 1989
Datace realizace 1967
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 18.05.2022)
Popis poškození Na povrchu je silná vrstva prachových usazenin, také je viditelný nárůst lišejníků.
Související objekty
Text hesla

Dům umění z roku 1911 byl po druhé světové válce v letech 1946 – 1947 obnoven podle projektu Bohuslava Fuchse. Se stavbou kašny na nároží se začalo až roku 1988 a je zajímavé, že nikdy nebyla spuštěna. V úrovni vstupu do budovy ji završuje figura sedící ženy se srpem od Vincence Makovského, která je variantou postavy z kašny v Mělníku. Podle návrhu z roku 1936 ji v roce 1967 realizovala Kamena Blansko. Do kašny na Malinovského náměstí ji zakomponoval umělcův syn Zdeněk Makovský. Jiná varianta Sedící ženy se snopem se nachází v Moravské galerii v Brně.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 13.

https://pamatkovykatalog.cz/dum-umeni-18693539, vyhledáno 13. 4. 2022.

Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 97 - 100, 111 - 114 a s. 291, 292. 

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
Archivní fotodokumentace
Bronzový soutěžní návrh na kašnu v Mělníku, 1936 (Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 97. )
Kašna v Mělníku, bronzový model 1:3, 1936 (Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 98.)
Kašna v Mělníku realizovaná roku 1938 (Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 100.) 
ZpracovalTomáš Řepa, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová