Busta maršála Malinovského

Číslo záznamu 25389
Název Busta maršála Malinovského
Autor (autoři) díla
5/2022 KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Město Brno
Ulice čp. / č. o.
Malinovského náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Od roku 1960 je busta osazena na úzkém podstavci před Domem umění města Brna. Původně se nacházela před Místodržitelským palácem (Moravské náměstí 1a).
Výška 165cm
Další rozměry Neměřeno, výška převzata z literatury.
Datace osazení 1950
Datace realizace 1949
Datace transferu 1960
Typ
 • busta
 • památník / pomník
Materiál
 • kámen
  • žula
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav dobrý (ke dni 18.05.2022)
Popis poškození Na povrchu jsou usazené prachové depozity.
Související objekty
Text hesla

Na bronzovém podstavci je busta signována: "V. MAKOVSKÝ" a z druhé strany: "LIL LAD. BARTÁK".

Literatura

Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, s. 302 a obr. 159. 

Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 335. 

Milena Flodrová - Miroslava Menšíková, Pamětní desky a pomníky v Brně. Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen prameny doložených na území města Brna, Brno 2004, s. 90.

Alexandr Brummer - Michal Konečný, Brno Stalinistické. Průvodce městem, Brno 2015, s. 229, 231.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=116, vyhledáno 13. 4. 2022.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=800&qt=&q..., vyhledáno 18. 4. 2023.

https://pamatkovykatalog.cz/dum-umeni-18693539, vyhledáno 13. 4. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
9/2016, VŘ
signatura Bartáka (9/2016, VŘ)
9/2016, VŘ
signatura "V. Makovský" (5/2022 KK)
Archivní fotodokumentace
Jiří Hlušička – Jaroslav Malina – Jiří Šebek, Vincenc Makovský, Brno 2002, obr. 159. 
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 335.
Slavnostní odhalení (Alexandr Brummer - Michal Konečný, Brno Stalinistické. Průvodce městem, Brno 2015, s. 229.)
Slavnostní odhalení (Alexandr Brummer - Michal Konečný, Brno Stalinistické. Průvodce městem, Brno 2015, s. 231.)
ZpracovalVladislava Říhová, Klára Kořanová
FotografovalVladislava Říhová, Klára Kořanová