Výtvarné řešení průčelí Domu kultury ROH AZNP

Číslo záznamu 12472
Název Výtvarné řešení průčelí Domu kultury ROH AZNP
Autor (autoři) díla
Investor ÚRO, Praha
md 05/2019
kraj okres obec kat. území
Středočeský kraj Mladá Boleslav Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ulice čp. / č. o.
Dukelská 1093
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Výtvarné řešení hlavního průčelí Domu kultury AZNP zahrnuje především kamenný (travertinový) obklad architektonických částí (tj. betonový sokl, stěna) a umístění kamenné skulptury u hlavního vstupu do objektu dnešního Kulturního domu Mladá Boleslav. Kamenná pískovcová skulptura je osazena na vyvýšeném místě, nalevo od vstupního schodiště.
Výška 130cm
Šířka 120cm
Hloubka 90cm
Další rozměry Rozměry díla byly měřeny v půdorysném průmětu díla.
Datace realizace 1972
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
    • travertin
Stav dobrý (ke dni 24.05.2019)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu. Na povrchu kamene bylo zjištěno lokální biologické napadení (řasy), silikátové krusty, ptačí exkrementy a stopy vandalismu (odpadky).
Související objekty
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1972, Praha 1972, s. 22.

Fotodokumentace aktuálního stavu
md 05/2019
md 05/2019
md 05/2019
md 05/2019
md 05/2019
md 05/2019
ZpracovalMarta Daňková
FotografovalMarta Daňková