Busta Viktora Kaplana pro Technické muzeum

Číslo záznamu 13021
Název Busta Viktora Kaplana pro Technické muzeum
Autor (autoři) díla
Investor Technické muzeum, Brno
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Město Brno
Ulice čp. / č. o.
Orlí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Technické muzeum v 70. letech sídlilo na Orlí ulici v areálu bývalého kláštera Voršilek.
Datace osazení 1959
Datace realizace 1972
Typ
  • busta
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Související objekty
Text hesla

Busta Viktora Kaplana z roku 1959, která je umístěna před budovou FAVU, byla v roce 1972 znovu odlita pro expozici Technického muzea, které tehdy sídlilo v bývalém klášteře Voršilek na Orlí ulici. Podle ústního sdělení Jany Novotné, redaktorky časopisu Události VUT, ze dne 5. 3. 2019, ji již nebylo v depozitáři muzea možné dohledat. Na místě se nachází pouze portrétní busta Viktora Kaplana od Karla Korschana. Dne 28. 10. 2018 byla v Kaplanově rodišti (Mürzzuschlag, AT) odhalena totožná busta, její původ se však Janě Novotné nepodařilo ověřit.

 

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1980 - 81, inv. č. 57, 21. 4. 1981.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1972, Praha 1972, s. 64.

Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 110, obr. s. 42.

Ein neues Denkmal für Viktor Kaplan, Kleine Zeitung, in: https://www.kleinezeitung.at/steiermark/muerztal/5310269/Muerzzuschlag_E..., vyhledáno 3. 5. 2019.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Busta z roku 1959 před budovou FAVU VUT na Údolní ulici (9/2022, KK)
ZpracovalVladislava Říhová, Jana Kořínková
FotografovalKlára Kořanová