Busta Viktora Kaplana

Číslo záznamu 18467
Název Busta Viktora Kaplana
Autor (autoři) díla
9/2022, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Stránice
Ulice čp. / č. o.
Údolní 244/ 53
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Před budovou Vysokého učení technického, bývalého anatomického ústavu od arch. Miloše Lamla, na nároží ulic Údolní a Úvoz. Od roku 2016 tu sídlí FAVU VUT.
Výška 100cm
Další rozměry Rozměr převzat z literatury.
Datace realizace 1959
Typ
  • busta
Materiál
  • kámen
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 21.11.2016)
Související objekty
Text hesla

Na stejném místě stávala od roku 1937 do 1940 busta J. Babáka. Podle portrétu vynálezce Kaplana v exteriéru VUT mohla později (v roce 1972) vzniknout kopie pro brněnské Technické muzeum. Ta je dnes nezvěstná. 

Literatura

Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 11, 41, 110.

Milena Flodrová - Miroslava Menšíková, Pamětní desky a pomníky v Brně. Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen prameny doložených na území města Brna, Brno 2004, s. 173 - 174.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=629, vyhledáno 23. 9. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
9/2022, KK
Archivní fotodokumentace
Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 41.
ZpracovalVladislava Říhová, Jana Kořínková, Klára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová