Strom života

Číslo záznamu 14741
Název Strom života
Autor (autoři) díla
Investor Výstavba hl. m. Prahy Praha
11/2016 ZK
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Strašnice
Ulice čp. / č. o.
Nedvězská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha je umístěna na travnatém prostranství mezi bytovými domy.
Výška 150cm
Šířka 170cm
Hloubka 70cm
Datace realizace 1975
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav poškozeno (ke dni 07.11.2016)
Popis poškození Povrch sochy nese stopy mechanického poškození. Znečištěn je usazeným prachem a patrné je také biologické napadení lišejníky a řasou.
Prameny

Archiv hlavního města Prahy, fond: Výtvarná rada NV hl. m. Prahy, karton 85

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975, Praha 1975, s. 22.

http://www.ghmp.cz/online-sbirky/detail/CZK:VP.VP-205/?rts=1 (vyhledáno 2. 1. 2018)

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2016 ZK
11/2016 ZK
11/2016 ZK
11/2016 ZK
11/2016 ZK
Archivní fotodokumentace
AHMP, fond: Výtvarná rada NV hl. m. Prahy, karton 85
ZpracovalZuzana Křenková
FotografovalZuzana Křenková