Záznamy

Zadání odpovídá 933 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
25144
Hodiny s informační tabulí areálu ČVUT
Václav Kasík (*1929) (hlavní autor)
1988 Praha
24709
Domovní znamení 1960 Praha
25141
Dekorativní stěny vstupů do obytného domu 1969 Praha
23397
Člověk a příroda
Pavel Přikryl (*1940) (hlavní autor)
1988–1991 Praha
14064
Dálky 1969–1972 Praha
24793
Fontána "Vlna", pítko a úprava atria pro závod Ferona 1965 Praha
21994
Nástěnná plastika pro stadion Sparty na Letné
Vladimír Ježek (architekt)
1965–1966 Praha
25949
Dětský areál "Poetická zahrada"
Jiří Váp (1936–2000) (hlavní autor)
Josef Velčovský (*1945) (další autor)
1980–1988 Praha
25951
Rodina 1988 Praha
25952
Reliéf na fasádě Výzkumného ústavu automatizačních prostředků 1976 Praha
25953
Dlouhý, široký a bystrozraký 1990–1994 Praha
19834
Radostné mládí
Miloš Zet (1920–1995) (hlavní autor)
1962 Praha
25961
Proměny počasí 1985–1989 Praha
15422
Lapač vody ve vstupní hale dívčího internátu 1964 Praha
25334
Osm domovních znamení pro bytové domy 1989 Praha
25963
Šest domovních znamení pro bytové domy 1990 Praha
20561
Vertikální plastika s časovým zařízením u stanice metra Florenc 1985–1986 Praha
15599
Nápisy a logo Centra občanské vybavenosti Zvonková
V. Kafka (hlavní autor)
1981 Praha
16950
Po koupeli 1986 Praha
16011
Plastika "Péče o děti" pro exteriér Fakultní nemocnici v Motole 1977 Praha