Reliéf v průčelí základní školy

Číslo záznamu 14782
Název Reliéf v průčelí základní školy
Autor (autoři) díla
Soukromý archiv Jindřišky Radové.
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Krč
Ulice čp. / č. o.
Horáčkova 1100/ 14
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Reliéf byl osazen nad vstupem do základní školy.
Šířka 700cm
Datace realizace 19651967
Typ
  • reliéf
Materiál
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Reliéf znázorňující větévku tvořil ocelový stvol, ke kterému se z obou stran připojovaly čtvercové glazované keramické prvky připomínající listy a květ. Na větvi byl usazen plastický pták. Dílo se nezachovalo. 

Prameny

Národní archiv, Fond: Český fond výtvarných umělců - Dílo, Praha, kart. 111, 112, 113.

Soukromý archiv Jindřišky Radové.

Literatura

Kateřina Pulcová – Veronika Pulcová – Zuzana Křenková, Monumentální keramické plastiky manželů Radových – přehled vybraných pražských realizací, e-Monumentica VI, 2018, č. 1-2, s. 40-61.

Archivní fotodokumentace
Soukromý archiv Jindřišky Radové.
ZpracovalZuzana Křenková
Fotografoval