Basketbalista

Číslo záznamu 14824
Název Basketbalista
Autor (autoři) díla
O. Horáček (další autor)
František Valenta (další autor)
Investor TJ Slavia VŠ Praha
5/2019 TR
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Vinohrady
Ulice čp. / č. o.
Na Folimance 2490/ 2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha umístěna před hlavním vstupem do sportovní haly Folimanka.
Výška 300cm
Šířka 90cm
Hloubka 95cm
Datace realizace 1977
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav poškozeno (ke dni 15.05.2019)
Popis poškození V úrovni lýtka je materiál zlomen. Zábradlí je nově doplněno.
Prameny

Uměleckoprůmyslové muzeum, pozůstalost Zdeňka Voženílka

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1977, Praha 1977, s. 170.

Red., Sportovní hala Slavia VŠ Praha Folimanka, Architektura ČSR XXXVII, 1978, č. 3, s. 114-118.

r, Sportovní hala na Folimance, Československý architekt XXIV, 1978, č. 5, s. 1, 3.

Kornelie Němečková - Zdeněk Němeček: vystřihovánky, tapiserie, koláže, sochy (kat. výstavy), Vsetín 1977.

Fotodokumentace aktuálního stavu
5/2019 TR
5/2019 TR
5/2019 TR
5/2019 TR
5/2019 TR
5/2019 TR
5/2019 TR
5/2019 TR
Archivní fotodokumentace
Red., Sportovní hala Slavia VŠ Praha Folimanka, Architektura ČSR XXXVII, 1978, č. 3, s. 114-118.
r, Sportovní hala na Folimance, Československý architekt XXIV, 1978, č. 5, s. 1, 3.
Kornelie Němečková - Zdeněk Němeček: vystřihovánky, tapiserie, koláže, sochy (kat. výstavy), Vsetín 1977.
Foto: Zdeněk Voženílek (UPM Praha)
ZpracovalTomáš Řepa, Andrea Jakubcová, Jakub Kmošek
FotografovalTomáš Řepa