Lev

Číslo záznamu 15172
Název Lev
Autor (autoři) díla
Investor Výstavba hl. m. Prahy - Výstavba sídlišť Praha
Milena Klasová, Nakažlivý optimismus Pravoslava Rady, Umění a řemesla, 1989, č. 3, s. 29-32.
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Háje
Ulice čp. / č. o.
Mendelova 550/ 2
Umístění v exteriéru
Datace realizace 1978
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • keramika
    • kamenina
Stav zaniklé dílo (ke dni 23.10.2019)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Základní tvar byl formován z betonu. Povrch dekorovala kamenina s glazovanými dlaždicemi, které byly barveny kobaltem. Dílo již neexistuje.

Prameny

Soukromý archiv Jindřišky Radové.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 35.

Pozemní stavby 1982, č. 3, tiráž.

Alexandr Skalický, Pravoslav a Jindřiška Radovi, Československý architekt XXXI, 1985, č. 14, s. 8.

MN, Lev a strom, Domov, 1985, č. 6, s. 25-28.

Milena Klasová, Nakažlivý optimismus Pravoslava Rady, Umění a řemesla, 1989, č. 3, s. 29-32.

Milouš Růžička – Pravoslav Rada, Pravoslav Rada, keramická plastika (kat. výst.), Hluboká nad Vltavou 2003.

Kateřina Pulcová – Veronika Pulcová – Zuzana Křenková, Monumentální keramické plastiky manželů Radových – přehled vybraných pražských realizací, e-Monumentica VI, 2018, č. 1-2, s. 40-61.

Archivní fotodokumentace
Milena Klasová, Nakažlivý optimismus Pravoslava Rady, Umění a řemesla, 1989, č. 3, s. 29-32.
Milouš Růžička – Pravoslav Rada, Pravoslav Rada, keramická plastika (kat. výst.), Hluboká nad Vltavou 2003.
Pozemní stavby 1982, č. 3, tiráž.
ZpracovalZuzana Křenková, Andrea Jakubcová, Jakub Kmošek, Eva Novotná
Fotografoval