Motýlí křídla

Číslo záznamu 15817
Název Motýlí křídla
Autor (autoři) díla
Jiří Novák (1922–2010) (hlavní autor)
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Liberec
Ulice čp. / č. o.
Masarykova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je umístěno na zahradě restaurace ZOO 1320, původně výstavní pavilon F Libereckých výstavních trhů, zvaný pavilon Bytexu.
Výška 550cm
Datace realizace 1969
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu. Zjištěná poškození jsou dílčí - na povrchu sloupových soklů jsou zřetelné jemné trhliny, povrchová úprava materiálu se místy odděluje. Viditelné jsou též stopy vandalismu (poškrábání). Plastika byla v roce 2005 restaurována z iniciativy společnosti Spacium, o. p. s.
Dílo bylo restaurováno ano
Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
ZpracovalJan Červinka, Iva Karásková
FotografovalJan Červinka