Keramický obklad a kruhový emblém pro sídliště Lehovec

Číslo záznamu 15985
Název Keramický obklad a kruhový emblém pro sídliště Lehovec
Autor (autoři) díla
Investor Pozemní stavby, n.p. Olomouc
Sken z časopisu Czech Glass Review
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Hloubětín
Ulice čp. / č. o.
Slévačská 752/ 36
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo se nacházelo na fasádě objektu občanské vybavenosti. Po roce 2000 byl zchátralý a opuštěný objekt zcela přestavěn.
Datace realizace 1976
Typ
  • obklad
  • reliéf
Materiál
  • keramika
    • glazovaná keramika
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976, Praha 1976, s. 33.

Archivní fotodokumentace
Sken z časopisu Czech Glass Review
ZpracovalTomáš Řepa, Ondřej Surový
Fotografoval