Kašna na koupališti sídliště Novodvorská

Číslo záznamu 16002
Název Kašna na koupališti sídliště Novodvorská
Autor (autoři) díla
Investor Výstavba hl. m. Prahy – Výstavba účelových staveb Praha
AHMP, fond Výtvarná rada NV hl. m. Prahy, karton 94
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Lhotka
Ulice čp. / č. o.
Nad Koupadly 212/ 25
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění z kašny zůstala jen kamenná podezdívka, začleněno do koupaliště - biotopu Lhotka
Datace návrhu 1971
Datace jednání v komisi 1973
Datace realizace 1976
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
Materiál
  • kámen
    • žula
  • další anorganické materiály
    • beton
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Prameny

Archiv hlavního města Prahy, fond Výtvarná rada národního výboru hlavního města Prahy, karton 94

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976, Praha 1976, s. 19.

Archivní fotodokumentace
AHMP, fond Výtvarná rada NV hl. m. Prahy, karton 94
ZpracovalTomáš Řepa, Eliška Gregorová, Eva Novotná
Fotografoval