Kluk

Číslo záznamu 16124
Název Kluk
Autor (autoři) díla
Jaroslav Hladký (*1942) (hlavní autor)
Petr Zeman (*1945) (architekt)
Investor ONV Praha 2
8/2022 OS
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Vinohrady
Ulice čp. / č. o.
Park Folimanka
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Původně byla socha umístěna na schodišti z Karlova do Parku Folimanka. Po roce 2000 byla socha poškozena, když zloději kovů odřízly soše obě paže. Následně bylo dílo přesunuto do depozitáře MČ Praha 2. V roce 2021 byla vyhlášena veřejná sbírka a za asistence autora, Jaroslava Hladkého, byly domodelovány a odlity nové ruce. Na současné místo v nově vybudovaném skateparku byla socha osazena v roce 2022.
Datace realizace 1982
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 19.08.2022)
Dílo bylo restaurováno ano
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1982, Praha 1982, s. 7.

Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2022 OS
8/2022 OS
8/2022 OS
8/2022 OS
ZpracovalOndřej Surový, Tomáš Řepa
FotografovalOndřej Surový