Znovuzrození

Číslo záznamu 16369
Název Znovuzrození
Autor (autoři) díla
Investor Výstavba hl. m. Prahy - výstavba účelových staveb Praha 1
Ondřej J. Sekora, Nové budovy Národního divadla, Umění a řemesla, 1984, č.2, s.28-32.
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Nové Město
Ulice čp. / č. o.
Národní
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo umístěno na piazzettě Národního divadla.
Další rozměry + Základna 25 x 170 x 170 cm. + Sokl (kruhový) 80 cm průměr.
Datace realizace 1983
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 04.07.2019)
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1983, Praha 1983, s. 5.

Ondřej J. Sekora, Nové budovy Národního divadla, Umění a řemesla, 1984, č.2, s.28-32.

Zdeněk Kostka, Rekonstrukce historické budovy a dostavba okolí Národního divadla, Výtvarná kultura VIII, 1984, č.5, s.13-20.

 

Milena Nyklová, Dostavba Národního divadla, Domov, 1984, č.1, s.3-8.

Jiří Venera, Zdroje a hodnoty monumentální plastiky, Výtvarná kultura IX, 1985, č.5, s.9-13.

František Spilka, Aktivně napomáhat sepětí umění se stranou a lidem, Výtvarná kultura X, 1986, č.1, s.5-11.

Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2019 TR
7/2019 TR
7/2019 TR
Archivní fotodokumentace
Ondřej J. Sekora, Nové budovy Národního divadla, Umění a řemesla, 1984, č.2, s.28-32.
Zdeněk Kostka, Rekonstrukce historické budovy a dostavba okolí Národního divadla, Výtvarná kultura VIII, 1984, č.5, s.13-20.
František Spilka, Aktivně napomáhat sepětí umění se stranou a lidem, Výtvarná kultura X, 1986, č.1, s.5-11.
ZpracovalTomáš Řepa, Andrea Jakubcová
FotografovalAndrea Jakubcová, Tomáš Řepa