Čtyři obrazy pro bytový dům

Číslo záznamu 17007
Název Čtyři obrazy pro bytový dům
Autor (autoři) díla
Josef Mžyk (*1944) (hlavní autor)
Investor Výstavba hl. m. Prahy, Výstavba účelových staveb, Praha 1
4/2023 OS
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Vinohrady
Ulice čp. / č. o.
Bruselská 298/ 4
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na hlavním pohledovém průčelí, na centrální ose místo okenních výplní.
Datace realizace 1985
Typ
  • malba / obraz
Materiál
  • nátěrové hmoty a barvy
    • polyuretanové barvy
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • hliník a slitiny
      • hliník
Stav dobrý (ke dni 28.04.2023)
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha 1985, s. 97.

Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2023 OS
4/2023 OS
4/2023 OS
4/2023 OS
4/2023 OS
4/2023 OS
4/2023 OS
ZpracovalOndřej Surový, Tomáš Řepa
FotografovalOndřej Surový