Sgrafitová výzdoba obytného komplexu Leninova

Číslo záznamu 17081
Název Sgrafitová výzdoba obytného komplexu Leninova
Kounicova 69 (10/2016 LM)
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Žabovřesky
Ulice čp. / č. o.
Kounicova 13-15/ 69-71
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sgrafita jsou umístěna nad jednotlivými vchody ve vnitrobloku obytného souboru Leninova, dnes vymezeného ulicemi Kounicova, Šumavská a Pod Kaštany.
Výška 80cm
Šířka 174cm
Odhad datace po roce 1957 (1958 až 1960)
Typ
  • domovní znamení
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav poškozeno (ke dni 04.10.2016)
Popis poškození Na povrchu jsou patrné stopy po působení srážek, vrchní vrstva omítky (intonako) se místy uvolňuje od vrstvy spodní (arriccio).
Související objekty
Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (dizertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 53.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Kounicova 71 (10/2016 LM)
Kounicova 73 (10/2016 LM)
Kounicova 69 (10/2016 LM)
4/2023, KK
4/2023, KK
Kounicova 73 (4/2023, KK)
Kounicova 73 (4/2023, KK)
Kounicova 71 (4/2023, KK)
Kounicova 71 (4/2023, KK)
Kounicova 69 (4/2023, KK)
Kounicova 69 (4/2023, KK)
Kounicova 69 (4/2023, KK)
Plánek výzdoby obytného komplexu Leninova
ZpracovalLuboš Machačko, Klára Kořanová
FotografovalLuboš Machačko, Klíra Kořanová