Sgrafitová výzdoba obytného souboru Leninova

Číslo záznamu 17095
Název Sgrafitová výzdoba obytného souboru Leninova
Kounicova 81 (10/2016 LM)
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Žabovřesky
Ulice čp. / č. o.
Kounicova 16, 22, 36, 44/ 75-81
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sgrafita jsou umístěna nad jednotlivými vchody do obytného souboru Leninova, dnes vymezeného ulicemi Kounicova, Šumavská a Pod Kaštany.
Výška 80cm
Šířka 174cm
Odhad datace po roce 1957 (1958 až 1960)
Typ
  • domovní znamení
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav poškozeno (ke dni 04.10.2016)
Popis poškození Místy jsou patrné stopy po působení vodních srážek, omítka praská.
Související objekty
Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (dizertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 53.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Kounicova 79 (10/2016 LM)
Kounicova 77 (10/2016 LM)
Kounicova 75 (10/2016 LM)
Kounicova 81 (10/2016 LM)
Kounicova 75 (4/2023, KK)
Kounicova 75 (4/2023, KK)
4/2023, KK
Kounicova 81 (4/2023, KK)
Kounicova 81 (4/2023, KK)
4/2023, KK
4/2023, KK
Kounicova 79 (4/2023, KK)
Kounicova 79 (4/2023, KK)
Kounicova 79 (4/2023, KK)
Kounicova 77 (4/2023, KK)
Kounicova 77 (4/2023, KK)
Kounicova 77 (4/2023, KK)
4/2023, KK
Plánek výzdoby obytného komplexu Leninova
ZpracovalLuboš Machačko, Klára Kořanová
FotografovalLuboš Machačko, Klára Kořanová