Podokenní výzdoba pro obytný soubor Tučkova

Číslo záznamu 17118
Název Podokenní výzdoba pro obytný soubor Tučkova
Autor (autoři) díla
10/2016 LM
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Veveří
Ulice čp. / č. o.
Botanická 933-826/ 39-41
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno v rámci fasády průčelí obytného domu mezi vchody Botanická 39 a 41, pod okenními parapety 1. patra.
Výška 40cm
Šířka 120cm
Datace realizace 1956
Typ
 • reliéf
 • sgrafito
Materiál
 • kámen
  • pískovec
 • další anorganické materiály
  • štuk / omítka
   • cementová
Stav dobrý (ke dni 04.10.2016)
Popis poškození Povrch je ztmavlý usazenými nečistotami, omítka lokálně popraskaná. Došlo k opravě fasády okolo sgrafit a pravděpodobně i k povrchovému očištění sgrafit od prachu.
Související objekty
Prameny

Jana Kořínková, Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) (dizertační práce), Vysoké učení technické v Brně, Brno 2017, s. 53 - 56.

Literatura

Vladimír Šlapeta - Renata Vrabelová, Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949 - 2000, Praha 2019, s. 172 - 173.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d057-obytny-soubor-s-materskou-skolou-a-d..., vyhledáno 1. 2. 2024.

Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2016 LM
10/2016 LM
10/2016 LM
10/2016 LM
10/2016 LM
6/2022, KK
6/2022, KK
6/2022, KK
6/2022, KK
6/2022, KK
6/2022, KK
6/2022, KK
6/2022, KK
6/2022, KK
6/2022, KK
schéma rozmístění motivů sgrafit (kresba K. Kořanová)
ZpracovalLuboš Machačko, Klára Kořanová
FotografovalLuboš Machačko, Klára Kořanová