Plastika "Jarní květ" pro mateřskou školu Poštovka – Praha 5

Číslo záznamu 17319
Název Plastika "Jarní květ" pro mateřskou školu Poštovka – Praha 5
Autor (autoři) díla
Otto Sukup (1926–2012) (hlavní autor)
Investor Výstavba hl. m. Prahy, Výstavba sídlišť, Praha 1
foto Ondřej Surový, 2020
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Košíře
Ulice čp. / č. o.
Zahradníčkova 1118/ 2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění zahrada někdejší mateřské školy (dnes kulturního centra)
Datace realizace 1985
Datace kolaudace 1985
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 07.10.2020)
Popis poškození zašlé, porostlé mechy a lišejníky
Text hesla

dle soupisu jde o kubánskou terakotu, ale materiálem je kámen

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1985, Praha 1985, s. 108.

 

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Ondřej Surový, 2020
foto Ondřej Surový, 2020
foto Ondřej Surový, 2020
foto Ondřej Surový, 2020
foto Ondřej Surový, 2020
foto Ondřej Surový, 2020
Archivní fotodokumentace
pozůstalost Otty Sukupa v držení manželky Aleny Sukupové
ZpracovalTomáš Řepa, Jakub Ivánek
FotografovalOndřej Surový