žardiniéry

Číslo záznamu 17721
Název žardiniéry
Autor (autoři) díla
Jiří Myszak (1925–1990) (hlavní autor)
archiv Petra Sikuly, foto Petr Sikula 70. léta 20. století (?)
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Hrabůvka
Ulice čp. / č. o.
Josefa Kotase
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění za blokem domů na ul. Josefa Kotase
Datace jednání v komisi 1968
Datace realizace 1968
Typ
  • žardiniéra / květináč
Materiál
  • keramika
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

původně byla zadána zakázka na plastiku a žardiniéry, avšak bez uvedení důvodu se již roku 1975 v pramenech hovoří pouze o žardiniérách; Ponzerová uvádí že onou plastikou, kterou chtěl Myszak na sídlišti Letiště umístit, je Torzo III, stojící dnes v zahradě Galerie výtvarného umění v Ostravě (viz heslo, datováno již 1964); prameny z roku 1973 však dokládají, že po dohodě s arch. Firlou chtěl Myszak vyměnit plastiku Torzo za monumentální Sedící; ani ta však na sídliště umístěna nebyla a dodnes stojí neslepena před domem autora na ul. Razinova v Zábřehu; jak plastika Sedící, tak žardiniéry byly údajně hotovy již roku 1968, ale k osazení žardiniér došlo pro nepřipravenost stavebního místa teprve roku 1975

Literatura

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/762 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
socha Sedící na zahradě rodinného domu Myszakových, která měla zřejmě původně stát na sídlišti Letiště, JI 2014
foto Roman Polášek 2015
Archivní fotodokumentace
Zemský archiv v Opavě, 70. léta 20. století
Zemský archiv v Opavě, 70. léta 20. století
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek