Tajemství

Číslo záznamu 18005
Název Tajemství
Autor (autoři) díla
Investor Ústřední rada odborů
JI 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
sad Dr. M. Horákové
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění vedle Domu kultury města Ostravy
Výška 200cm
Šířka 120cm
Hloubka 100cm
Další rozměry základna o průměru 100 cm
Datace jednání v komisi 19581961
Datace realizace 1961
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 24.10.2016)
Související objekty
Text hesla

Hanzík vytvořil pro kulturní dům více návrhů fontán, z nichž komise zprvu vybrala pouze fontánu Mládí, později akceptovala rovněž "dívčí" fontánu Tajemství, která byla realizována u boční části kulturního domu, kde se původně vcházelo do Kina náročného diváka; honorář neobsahuje realizaci v bronzu; architektonické řešení Jaroslav Fragner

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 104, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 26. 2. 1960, 24. 6. 1960

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 105, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 16. 9. 1960

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 106, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 13. 1. 1961, 3. 2. 1961, 17. 3. 1961, 24. 3. 1961, 26. 5. 1961

Literatura

 

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/644 (citováno 9. 10. 2016).

Vítězslav Kvapil,10 let ústředí uměleckých řemesel,Umění a řemesla,1962, č.4, s.125-132.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
foto Roman Polášek 2015
foto Roman Polášek 2015
JI 2015
foto Roman Polášek 2015
JI 2015
Archivní fotodokumentace
Tajemství,plastika před kulturním domem v Ostravě,Hanzík,Umění a řemesla,1962,č.4.
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek, Andrea Jakubcová