Matka, Zlepšovatel, Laborantka, Sochař, Houslistka a Atlet

Číslo záznamu 18330
Název Matka, Zlepšovatel, Laborantka, Sochař, Houslistka a Atlet
Autor (autoři) díla
Investor Ústřední rada odborů
fotoarchiv Archivu města Ostravy
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
28. října 2556/ 124
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění atika Domu kultury města Ostravy
Výška 280cm
Datace jednání v komisi 19591960
Datace realizace 1960
Datace kolaudace 1961
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
Stav dobrý (ke dni 05.11.2016)
Související objekty
Text hesla

plastiky navrhl do velikosti 1 : 10 Večeřa, ale v měřítku 1 : 1 modeloval pouze SochařeHouslistku a Atleta, zatímco MatkuZlepšovatele a Laborantku modeloval Myszak; komise navrhla zvýšení honoráře 180 tisíc Kčs o 30 tisíc Kčs (honorář však zahrnuje pouze částku autorům, za realizaci v travertinu bylo zaplaceno zvlášť Ústředí uměleckých řemesel, asi 300 tisíc Kčs)

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 104, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 26. 2. 1960, 22. 3. 1960

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 106, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 23. 5. 1961

Literatura

Stanislav Richter, Nové kulturní domy a sloh současné architektury, Výtvarné umění XII, 1962, s.33-40.

Miroslav Klivar, Integrace umění v socialistické architektuře, Výtvarná práce XII, 1965, č.8, s.1,6,7,10.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/648 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Roman Polášek 2009
foto Roman Polášek 2016
Matka, foto Roman Polášek 2016
Laborantka, foto Roman Polášek 2016
Sochař, foto Roman Polášek 2016
Houslistka, foto Roman Polášek 2016
Atlet, foto Roman Polášek 2016
Zlepšovatel, foto Roman Polášek 2016
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová
FotografovalRoman Polášek