Mládí

Číslo záznamu 18007
Název Mládí
Autor (autoři) díla
Investor Ústřední rada odborů
foto Roman Polášek 2010
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
28. října
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před Domem kultury města Ostravy
Výška 250cm
Datace jednání v komisi 19581961
Datace realizace 1961
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 24.10.2016)
Související objekty
Text hesla

architektonické řešení Jaroslav Fragner; studie dívky s ratolestí z roku 1957 ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě; honorář neobsahuje realizaci v bronzu

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 104, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 26. 2. 1960, 22. 3. 1960, 22. 4. 1960, 24. 6. 1960, 29. 7. 1960

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 105, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 4. 8. 1960, 21. 10. 1960, 26. 10. 1960, 9. 12. 1960

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 106, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 3. 2. 1961

Literatura

Stanislav Richter, Nové kulturní domy a sloh současné architektury, Výtvarné umění XII, 1962, s. 33-40.

Severočeští výtvarníci, Ústí nad Labem 1986, s. 22

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/659 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Roman Polášek 2010
JI 2014
JI 2014
foto Roman Polášek 2010
JI 2019
Archivní fotodokumentace
archiv Zdeňka Wludyky
archiv Vítkovice, a. s.
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek