Klement Gottwald

Číslo záznamu 18075
Název Klement Gottwald
Autor (autoři) díla
Archiv města Ostravy, foto Hana Kunzová
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
28. října
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění prostranství před Domem kultury Vítkovic (dnes města Ostravy)
Výška 350cm
Datace osazení 1965
Datace jednání v komisi 19621965
Datace realizace 19621965
Typ
 • socha / sousoší
Materiál
 • kámen
  • žula
   • liberecká žula
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav zaniklé dílo
Popis poškození odstraněno v 90. letech 20. století
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

signováno na přední straně plintu "S. Mikuláštík 62–63"; slavnostní odhalení 24. 2. 1965; restaurováno 1984; odstraněno v lednu 1990 a uskladněno v Domě kultury; roku 1995 převezeno do Prahy (znalecký posudek z toho roku ocenil dílo částkou 400 tisíc Kč); v červnu 2002 sochu od Majetkové a delimitační unie odborových svazů zakoupila společnost OREA (dnes OREA HOTELS), která dílo uskladnila v depozitáři firmy Petr Ledvina – PEDATRANS v Nymburku; 2009 zrušena památková ochrana (chráněno od roku 1974 pod rejstříkovým č. 19155/8 – 2237)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z komisí 1961–1963, 21. 5. 1962, 3. 7. 1962, 25. 3. 1963, 10. 9. 1963

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/646 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
Archiv města Ostravy, foto Zdeněk Čermák 1976
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalHana Kunzová, Zdeněk Čermák