Vesmírný plavec

Číslo záznamu 18182
Název Vesmírný plavec
Autor (autoři) díla
2016 LR
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové Slezské Předměstí
Ulice čp. / č. o.
Luční 460/6
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo se nachází na travnatém pozemku před západním křídlem bývalé Základní školy Jih, dnes ZUŠ Střezina. Místo je přístupné z ulice Luční.
Výška 180cm
Šířka 282cm
Hloubka 30cm
Další rozměry Rozměry byly měřeny v půdorysném průmětu díla. Sokl má samostatně rozměry: 66 cm x 310 cm x 115 cm (výška x šířka x hloubka). Skládá se ze dvou částí, tj. části zděné a části kamenné, jejíž výška je 10 cm.
Datace osazení 1971
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
      • hořický pískovec
Stav dobrý (ke dni 24.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Na povrchu kamene jsou zřejmé silikátové krusty, biologické napadení (řasy, lišejníky) a drobná mechanická poškození. Dílo rovněž nese stopy vandalismu - tj. nápisy, značky (graffiti). Kruhová střední část plastiky byla neuměle překryta nátěrem světlou barvou (zřejmě ve snaze zakrýt zmíněné stopy vandalismu)
Text hesla

Pískovcová abstraktní skulptura Vesmírný plavec se nachází před ZŠ Jih na Slezském předměstí. Škola byla vystavěna v druhé polovině 60. let 20. století. Stavební povolení bylo vydáno roku 1966. Slavnostní otevření proběhlo sice již 2. září 1968, ale jednotlivé školní budovy byly dokončovány ještě po celý následující rok. Úpravy školních pozemků se protáhly až do roku 1973. Dílo Karla Hyliše bylo pravděpodobně objednáno již roku 1969, avšak instalováno až v roce 1971 ve spojitosti s úpravami okolí školy.

Skulptura je umístěna na zděném soklu opatřeném v horní části kamennými deskami. Dynamika díla je založena na geometrické hře prolínání čtvercových a kruhových tvarů na obdélném rámci. Rafinovanou hru geometrických tvarů doplňuje malý kubus vybíhající do prostoru z kratší strany kvádru. Abstraktní dílo Karla Hyliše by mohlo sloužit jako vtipná pomůcka výuky matematiky, jelikož strany jednotlivých útvarů a těles jsou vůči sobě navzájem v jasných poměrech a svým způsobem komentují některé ze základů učiva geometrie. 

Prameny

SOkA Hradec Králové, f. Základní škola Jih a Mateřská škola Hradec Králové 1968 – 2008, pamětní kniha 1968-1987, 1991-2000, i. č. 313.

Literatura

Karel Hyliš: sochy a kresby, výběr z tvorby (kat. výstavy), Hradec Králové únor-březen 1985. Hradec Králové: Krajská galerie, 1985, [24] s., nepag .

Nové Hradecko XX, 1978, č. 26, 27. 6., s. 3

Ladislav Zikmund-Lender, Sasanky a plavci. Umění ve veřejném prostoru Hradce Králové z let 1945-1989, [Mapa uměleckých děl ve veřejném prostoru] Hradec Králové: Kontrapunkt, z. ú., 2016. ISBN 978-80-905271-8-8

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR - detail nátěru
2016 LR - detail nátěru
2016 LR - detail nátěru
Archivní fotodokumentace
Nové Hradecko XX, 1978, č. 26, 27. 6., s. 3
ZpracovalLucie Rychnová
FotografovalLucie Rychnová