Hřbitovní stéla

Číslo záznamu 18703
Název Hřbitovní stéla
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava
JI 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Slezská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Těšínská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před vstupní branou hřbitova
Výška 1200cm
Šířka 160cm
Hloubka 160cm
Datace návrhu 1959
Datace jednání v komisi 19591970
Datace realizace 1969
Datace kolaudace 1970
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 16.12.2016)
Související objekty
Text hesla

úzká spolupráce s architektem Ivo Klimešem; první cena v celostátní soutěži 1959; schválení konečné podoby k realizaci proběhlo roku 1969, kdy bylo dílo rovněž vyrobeno a kvůli nepřipravenosti stavebního místa do následujícího roku uskladněno

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 11. 11. 1969, 9. 12. 1969, 22. 12. 1969

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 14. 7. 1970

Literatura

František Dvořák, Vladislav Gajda, Ostrava 1980.

Jakub Ivánek a Eva Špačková, Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou, In: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 32, Ostrava 2018, s. 77–101.

Jan Chválek, Centrum a východní sektor města Ostravy, Architektura ČSR XXXI, 1972, č. 8, s. 384–391.

Bohumil Teplý, O sochařské reprodukci, Praha 1973 (obrazová příloha č. 98).

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1046 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
foto Roman Polášek 2015
foto Roman Polášek 2015
Archivní fotodokumentace
Gajda,výzdoba vstupního prostoru hřbitova Ostravy,Architektura ČSR,1972,č.8
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalRoman Polášek, Jakub Ivánek