Dekorativní stěna

Číslo záznamu 18704
Název Dekorativní stěna
Autor (autoři) díla
Ivo Klimeš (*1932) (hlavní autor)
Investor Městský investorský útvar Ostrava
JI 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Slezská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Těšínská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před vstupní branou hřbitova
Výška 300cm
Šířka 1000cm
Datace návrhu 1959
Datace jednání v komisi 19591970
Datace realizace 1970
Datace kolaudace 1970
Typ
  • dekorativní stěna
  • reliéf
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 16.12.2016)
Související objekty
Text hesla

úzká spolupráce s arch. Ivo Klimešem; druhé místo a realizace v celostátní soutěži 1959; konečnou realizaci datuje monografie do roku 1967, ale kolaudace proběhla až po osazení roku 1970

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 26. 4. 1966

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 16. 6. 1970

Literatura

František Dvořák, Vladislav Gajda, Ostrava 1980.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1047 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
foto Roman Polášek 2015
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalRoman Polášek, Jakub Ivánek