reklamní plastika

Číslo záznamu 18719
Název reklamní plastika
Autor (autoři) díla
Investor Lidové spotřební družstvo Budoucnost – Městský investorský útvar Ostrava
foto Petr Sikula, archiv Útvaru hlavního architekta města Ostravy, dnes v držení Archivu města Ostravy
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Hrabůvka
Ulice čp. / č. o.
mjr. Nováka
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před objektem někdejší Budoucnosti na sídlišti Letiště
Datace jednání v komisi 19681971
Datace realizace 1971
Datace kolaudace 1971
Typ
  • nápis / reklamní prvek / poutač
Materiál
  • sklo
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

kovová konstrukce ve tvaru stavebnice se skleněnými výplněmi se symboly zboží, uvnitř které se rozsvěcovala světla; realizovali dva odborní pracovníci (mistři) experimentáního učiliště Vítkovických železáren v Ostravě-Hrabůvce a autorovi stálí spolupracovníci autora Rudolf Manigatti a Petr Bajger; Čmerda byl rovněž hlavním výtvarníkem objektu (zpracoval výtvarný generel); otázka finančního ohodnocení je nejasná – jednak proto, že oba autoři (Lumír Čmerda a Svatoslav Böhm) obdrželi jednu částku, jejíž následné rozdělení za jednotlivé úkoly dnes nelze zjistit, jednak proto, že komise schválila při kolaudaci nejprve částku 92 450 Kčs, kterou shledala úměrnou, následně však v rámci téže akce ohodnotila výtvarná díla částkou 64 150 Kčs, není tedy zcela jasné, zda došlo k rozdělení prací na dva samostatné honoráře, které dohromady činily 156 600 Kčs, nebo je druhá částka součástí první, vyšší zmíněné částky (ze vzpomínek Čmerdy však vyplývá, že komise se podivovala nad nízkým honorářem za uvedená díla, tudíž je možné, že druhá částka byla opravdu navýšením honoráře při kolaudaci)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 26. 2. 1968

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 29. 12. 1969

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 10. 3. 1970, 3. 11. 1970

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 5/1971–4/1972, 7. 12. 1971

Sdělení Lumíra Čmerdy (16. 12. 20016).

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1350 (citováno 19. 12. 2016).

Jakub Ivánek a Svatava Urbanová, Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace, Ostrava 2017.

Archivní fotodokumentace
foto Petr Sikula, archiv Útvaru hlavního architekta města Ostravy, dnes v držení Archivu města Ostravy
foto Petr Sikula, archiv Útvaru hlavního architekta města Ostravy, dnes v držení Archivu města Ostravy
prodejna Budoucnost na výřezu z dobové pohlednice, soukromá sbírka pohlednic, foto Vítězslav Šolek 70. léta 20. století
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalVítězslav Šolek, Petr Sikula