Muž a žena

Číslo záznamu 18822
Název Muž a žena
Autor (autoři) díla
Vincenc Havel (1906–1992) (hlavní autor)
JI 2013
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
U Studia
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění atrium hotelového domu Metalurg
Další rozměry socha muže 85 x 130 x 60 cm, socha ženy 190 x 60 x 50 cm
Datace realizace 1969
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav poškozeno (ke dni 25.12.2016)
Popis poškození místy povrchová poškození, nádrž nefunkční a zanedbaná
Související objekty
Text hesla

Šťastná datuje 1967, Ponzerová i Vosečková 1969, katalog autora 196970

Literatura

Vincenc Havel, Opava 1986.

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/361 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2013
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek