Dendrit

Číslo záznamu 18874
Název Dendrit
Autor (autoři) díla
Investor Vítkovické železárny Klementa Gottwalda
archiv Vítkovice, a. s.
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
U Studia
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění u hotelového domu Metalurg
Datace jednání v komisi 1967
Datace realizace 1967
Datace zániku 2000
Typ
  • nápis / reklamní prvek / poutač
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • korozivzdorná ocel
Stav zaniklé dílo
Popis poškození odstraněno 2000 společností Vítkovice, a. s.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

dendrit je stromovitý výběžek neuronu, který přijímá vstupní informaci (nervový vzruch); plastika měla původně stát před tzv. Novým ředitelstvím Vítkovických železáren, ale nakonec se uplatnila u hotelového domu Metalurg; realizováno patrně roku 1968 – chybí pro to doklady, ale lze usuzovat z toho, že na samotném konci roku 1967 byl schválen model pro realizaci (hovoří se přímo o předání k realizaci), a to za honorář 70 tisíc Kčs, který zahrnoval skicy, model 1 : 100, tři modely 1 : 20, model 1 : 5 a dozor při realizaci (výroba dle modelu tedy patrně v režii samotných železáren); komise vzhledem ke kvalitě díla a dokonalé koncepci a pracnosti souhlasila se zvýšením honoráře o 10 tisíc Kčs (z původních 60 tisíc Kčs); Josef Jiřičný autorem architektonického zasazení výtvarných děl pro Nové ředitelství

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 113, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 26. 5. 1967, 16. 6. 1967, 29. 11. 1967, 15. 12. 1967

Literatura

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/359 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
archiv Vítkovice, a. s.
foto Petr Sikula, asi přelom 70./80. let 20. století
foto Petr Sikula, asi přelom 70./80. let 20. století
archiv Vítkovice, a. s.
archiv Vítkovice, a. s.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalPetr Sikula