Fontána

Číslo záznamu 18872
Název Fontána
Autor (autoři) díla
Jaroslav Fišer (hlavní autor)
Investor Vítkovické železárny Klementa Gottwalda
archiv Vítkovice, a. s.
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Vítkovice
Ulice čp. / č. o.
Ruská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění prostranství naproti tzv. Novému ředitelství Vítkovických železáren
Odhad datace (1967 až 1968)
Datace jednání v komisi 1967
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1967
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
Materiál
  • sklo
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

honorář 40 tisíc Kčs zahrnuje dřevěný model 1 : 10, kovový model 1 : 5, sádrový model fontány, autorský dozor při osazení a skleněné doplňky, které byly graficky pojednány; Josef Jiřičný autorem architektonického zasazení výtvarných děl pro Nové ředitelství (z honoráře obdžel 5 tisíc Kčs)

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 113, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 17. 11. 1967

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1276 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
archiv Vítkovice, a. s.
archiv Vítkovice, a. s.
archiv Vítkovice, a. s.
archiv Vítkovice, a. s.
výstavba parčíku kolem fontány, archiv Vítkovice, a. s.
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval