Kontinuita

Číslo záznamu 19710
Název Kontinuita
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Kontinuita 2013/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Bludovice
Ulice čp. / č. o.
Kollárova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Původně uprostřed fontány za komplexem Orion, dnes volně v trávě vedle místa zrušené fontány.
Výška 200cm
Šířka 210cm
Hloubka 190cm
Datace jednání v komisi 19671968
Datace realizace 1968
Datace kolaudace 1968
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • měď
Stav dobrý (ke dni 31.05.2015)
Popis poškození Plastika v dobrém stavu, ovšem fontána zrušena.
Text hesla

Signováno "Konrad Babraj 1968" a znakem Ústředí uměleckých řemese; restaurováno 2009.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 14. 2. 1967, 11. 7. 1967.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1968 (strojopisy), 2. 4. 1968, 30. 7. 1968.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 22. 10. 1968

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace.

Literatura

Alena Krtilová, Výtvarné město Havířov, Havířov – Ostrava 2017.

Iva Štouračová, Plastika v exteriéru města Havířova (bakalářská práce), Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF OU, Ostrava 2010, s. 49.

Václav Zykmund, Konrád Babraj. Obrazy, sochy, kresby, keramika, Brno 1971.

Martin Koťa, Sochařská tvorba Konráda Babraje (diplomová práce), Seminář dějin umění FF MU, Brno 2013, s. 73, 90.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Kontinuita 2013/JI
Kontinuita 2013/JI
Kontinuita 2013/JI
Kontinuita 2013/JI
Kontinuita 2013/JI
Kontinuita 2013/JI
Kontinuita 2013/JI
Archivní fotodokumentace
Kontinuita, soukromý archiv Martina Vozky.
Kontinuita, archiv Muzea Těšínska, 1978/Drahoslav Ramík.
Kontinuita, pozůstalost Konráda Babraje.
Kontinuita, pozůstalost Konráda Babraje.
Kontinuita, model realizace, Muzeum města Brna.
Kontinuita, model realizace, Muzeum města Brna.
Kontinuita, model realizace, Muzeum města Brna.
Moravskoslezský deník, 16. 12. 2006, č. 292, s. 5.
Kontinuita, povalená plastika s původním podstavcem po zrušení fontány, 2009/Kamil Křenek
Kontinuita, povalená a poškozená plastika po zrušení fontány, 2009/Kamil Křenek
Kontinuita, povalená a poškozená plastika po zrušení fontány, archiv Magistrátu města Havířov
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek