Jan Hus

Číslo záznamu 19745
Název Jan Hus
Autor (autoři) díla
6/2019 TR
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Staré Město
Ulice čp. / č. o.
Ovocný trh 540/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Umístěno na nádvoří Karolina
Výška 400cm
Šířka 100cm
Hloubka 95cm
Další rozměry + sokl 150 x 90 x 92 cm
Datace návrhu 19501954
Datace realizace 1954
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • žula
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 08.06.2019)
Literatura

Vladimír Diviš, Karel Lidický, Výtvarné umění IV, 1954, č. 8, s. 353-359.

Oldřich Starý, Obnova Karolina, Architektura ČSR XVIII, 1959, č. 2, s. 77-92.

Red., IV. přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce VII, 1959, č. 25-26, s. 1-3.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2019 TR
6/2019 TR
6/2019 TR
6/2019 TR
6/2019 TR
6/2019 TR
Archivní fotodokumentace
Vladimír Diviš, Karel Lidický, Výtvarné umění IV, 1954, č. 8, s. 353-359.
Vladimír Diviš, Karel Lidický, Výtvarné umění IV, 1954, č. 8, s. 353-359.
Oldřich Starý, Obnova Karolina, Architektura ČSR XVIII, 1959, č. 2, s. 77-92.
Red., IV. přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce VII, 1959, č. 25-26, s. 1-3.
zdroj: Archiv UK Praha
ZpracovalAndrea Jakubcová, Tomáš Řepa
FotografovalAndrea Jakubcová, Tomáš Řepa