Ležící žena

Číslo záznamu 19786
Název Ležící žena
Autor (autoři) díla
Jiří Babíček (*1930) (hlavní autor)
Klímek (architekt)
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
Ležící žena 2013/JI
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Bludovice
Ulice čp. / č. o.
Dlouhá třída
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Parková plocha před budovou zdravotního střediska na Dlouhé třídě.
Výška 130cm
Šířka 100cm
Hloubka 210cm
Datace jednání v komisi 19651967
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1967
Stav dobrý (ke dni 17.06.2017)
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

V září 1967 rozhodnuto, aby socha byla instalována nikoli do atria před zdravotním střediskem, ale na trávníku před budovou; při kolaudaci zvýšen honorář o 5 tisíc Kčs vzhledem k dosaženém výsledku; restaurováno Martinem Kuchařem a Ottou Ciencialou v roce 1999, znovu před rokem 2013.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1965 (strojopisy), 5. 10. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 26. 9. 1967, 10. 11. 1967.

Literatura

Iva Štouračová, Plastika v exteriéru města Havířova (bakalářská práce), Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění FF OU, Ostrava 2010, s. 54.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Ležící žena 2017/JI
Ležící žena 2017/JI
Ležící žena 2017/JI
Ležící žena 2017/JI
Ležící žena 2013/JI
Ležící žena 2013/JI
Ležící žena 2013/JI
Ležící žena 2013/JI
Archivní fotodokumentace
Ležící žena, stav před poslední opravou, 2009/Iva Štouračová
Ležící žena, stav před poslední opravou, 2009/Iva Štouračová
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek