Dekorativní nástěnná mříž

Číslo záznamu 19787
Název Dekorativní nástěnná mříž
Autor (autoři) díla
Eduard Ovčáček (*1933) (hlavní autor)
Klímek (architekt)
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
foto Jan Szturc, 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Havířov Bludovice
Ulice čp. / č. o.
Dlouhá třída 1134/ 83
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Levá část fasády budovy zdravotního střediska na Dlouhé třídě.
Datace jednání v komisi 19651967
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1967
Typ
  • mříž
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav dobrý (ke dni 17.06.2017)
Popis poškození dílo opraveno na podnět občanské komise Havířov-Podlesí při rekonstrukci budovy v roce 2019
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Ačkoli návrh přinesl zajímavé varianty pohledových možností, po instalaci se projevily nedostatky související s tím, že do značného úhlu od frontálního pohledu se tyto tvarové varianty neuplatňují a navíc jsou úzké proužky vlastní mříže vizuálně narušeny rámovým roštem v pozadí; proto komise dvakrát po sobě dílo nezkolaudovala a následně (zřejmě po částečné úpravě díla) snížila honorář o 5 tisíc Kčs.

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1965 (strojopisy), 19. 10. 1965.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 2. 8. 1966.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 6. 6. 1967, 4. 7. 1967, 11. 7. 1967, 26. 9. 1967.

Fotodokumentace aktuálního stavu
stav po opravě, foto Jan Szturc, 2019
stav po opravě, foto Jan Szturc, 2019
Dekorativní nástěnná mříž 2017/JI
Dekorativní nástěnná mříž 2017/JI
Dekorativní nástěnná mříž 2017/JI
Dekorativní nástěnná mříž 2017/JI
Dekorativní nástěnná mříž 2017/JI
Dekorativní nástěnná mříž, pohled na budovu s plastikou Ležící ženy od Jiřího Babíčka v popředí a reliéfem Eduarda Ovčáčka v pozadí, 2017/JI
Dekorativní nástěnná mříž 2013/JI
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Jan Szturc