Plastiky "Strom" a "Balvany" pro sídliště Chmelnice

Číslo záznamu 19942
Název Plastiky "Strom" a "Balvany" pro sídliště Chmelnice
Autor (autoři) díla
Investor Výstavba hl. m. Prahy - výstavba sídlišť
Zdroj: Vetřelci a volavky
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Žižkov
Ulice čp. / č. o.
Spojovací
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Strom byl umístěn v prostoru před bytovým domem na sídlišti Chmelnice nedaleko křižovatky s Koněvovou ulicí.
Datace realizace 19681970
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • keramika
    • kamenina
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav havarijní (ke dni 11.10.2017)
Popis poškození Dílo Strom bylo odstraněno z veřejného prostoru. Torzo se nachází v depozitáři GHMP. O Balvanech nejsou žádné zprávy.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Prostor sídliště Chmelnice ozdobila dvě díla Jindřišky Radové, Balvany ze solené kameniny a Strom. Ten tvořila ocelová konstrukce imitující kmen, doplněná třemi terči a zdobená kousky seřezávaných trubek (špalíčků). Fragment poškozeného díla se zachoval v depozitáři GHMP.

Prameny

Národní archiv, Fond: Český fond výtvarných umělců - Dílo, Praha, kart. 114, 25. 10. 1968, kart. 115, 20. 2. 1969, 16. 5. 1969, kart. 116, 3. 7. 1969, 30. 7. 1969, kart. 118, 11. 9. 1970

Soukromý archiv Jidnřišky Raadové.

Městská část praha 3, odbor kultury, seznam soch a plastik na územi MČP3.

Literatura

Kateřina Pulcová – Veronika Pulcová – Zuzana Křenková, Monumentální keramické plastiky manželů Radových – přehled vybraných pražských realizací, e-Monumentica VI, 2018, č. 1-2, s. 40-61.

Fotodokumentace aktuálního stavu
uskladněný fragment díla v depozitáři GHMP, 2016 ZK
Archivní fotodokumentace
Zdroj: Vetřelci a volavky
Zdroj: Vetřelci a volavky
ZpracovalZuzana Křenková, František Míček
FotografovalZuzana Křenková