Spartakiáda

Číslo záznamu 20444
Název Spartakiáda
Autor (autoři) díla
Investor Městský národní výbor Brno, investorský útvar
11/2019 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Veveří
Ulice čp. / č. o.
Úvoz 423/ 55
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je osazeno uprostřed monumentálního schodiště před školou.
Výška 300cm
Šířka 130cm
Hloubka 60cm
Další rozměry Rozměry soklu: v. 225 cm, š. 165 cm, hl. 86 cm.
Datace jednání v komisi 1962
Datace realizace 1962
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 14.11.2019)
Popis poškození Plastika je uvedena na seznamu restaurovaných sochařských děl města Brna v roce 2012 a 2018.
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1962, 19. 7., 27. 7., 10. 9.
Martin Koťa, Sochařská tvorba Konráda Babraje, diplomová práce FF MU, Brno 2013, s. 24–25.

https://socharske.brno.cz/projekt/plastika-spartakiada-uvoz-59-b-brno-st..., vyhledáno 17. 2. 2022.

https://socharske.brno.cz/projekt/podstavec-plastiky-venuse-park-pri-ul-..., vyhledáno 18. 2. 2022.

Literatura

J. Kocourková, Brno–Úvoz, Architektura ČSSR XXII, 1963, č. 1, s. 15–20.
Kol.autorů, Výtvarné dílo v architektuře, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8, s. 343–355.
Jana Kořínková, Mezi architektonickým dekorem a autonomním dílem, in: kol. aut, Na prahu zítřka. Brněnská architektura a vizuální kultura období socialistmu, Brno 2014, s. 134–172.

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
Archivní fotodokumentace
J. Kocourková, Brno–Úvoz, Architektura ČSSR XXII, 1963, č. 1.
Kol.autorů, Výtvarné dílo v architektuře, Architektura ČSR XLIII, 1984, č. 8.
ZpracovalAndrea Jakubcová, Vladislava Říhová
FotografovalVladislava Říhová