Sgrafito na základní škole v Brně - Úvoze

Číslo záznamu 20445
Název Sgrafito na základní škole v Brně - Úvoze
Autor (autoři) díla
Petra Hlaváčková - Lucie Valdhansová, Brněnský architektonický  manuál. Průvodce architekturou 1946 - 1989, Brno 2020, s. 118.
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Veveří
Ulice čp. / č. o.
Úvoz 423/ 55
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo bylo osazeno na průčelí školní budovy obráceném do ulice Úvoz.
Datace realizace 1961
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav poškozeno (ke dni 15.11.2019)
Popis poškození Dílo je skryto pod obkladem zateplení budovy.
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Čubrda dílo datuje do roku 1966.

Literatura

J. Kocourková, Brno - Úvoz, Architektura ČSSR XXII, 1963, č. 1, s. 15 - 20.

Jitka Boučková, Miloš Slezák. Medaile, plakety, drobná plastika, 1971 - 1979, Pardubice 1979 (kat. výst.), nestr.

Petra Hlaváčková - Lucie Valdhansová, Brněnský architektonický  manuál. Průvodce architekturou 1946 - 1989, Brno 2020, s. 118.

Iloš Crhonek, Školy jihomoravského kraje 1945-1970, Brno 1971, s. 61 - 63.

Zdeněk Čubrda (ed.), Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985 (kat. výst.), Brno 1985, s. 66.

https://www.bam.brno.cz/objekt/d098-zakladni-skola-uvoz, vyhledáno 12. 6. 2024.

Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2024, KK
3/2024, KK
Archivní fotodokumentace
J. Kocourková, Brno-Úvoz, Architektura ČSSR XXII, 1963, č. 1.
Petra Hlaváčková - Lucie Valdhansová, Brněnský architektonický  manuál. Průvodce architekturou 1946 - 1989, Brno 2020, s. 118.
Iloš Crhonek, Školy jihomoravského kraje 1945-1970, Brno 1971, s. 62.
Iloš Crhonek, Školy jihomoravského kraje 1945-1970, Brno 1971, s. 62.
ZpracovalAndrea Jakubcová, Vladislava Říhová
FotografovalAndrea Jakubcová