Prolézačky se skluzavkou v podobě dvou slepiček na sídlišti Invalidovna

Číslo záznamu 20532
Název Prolézačky se skluzavkou v podobě dvou slepiček na sídlišti Invalidovna
Autor (autoři) díla
Investor Generální investor bytové a občanské výstavby
foto Helena Macháčková, 2019
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Karlín
Ulice čp. / č. o.
Nekvasilova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před novostavbou bytového komplexu na ul. Nekvasilova (původně v těchto místech MŠ, pro jejíž zahradu plastiky vznikly)
Datace jednání v komisi 19601965
Datace realizace 1965
Datace kolaudace 1965
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • železobeton
Stav poškozeno
Popis poškození jedna ze Slepiček zachráněna a opravena v důsledku občanské iniciativy, zatímco druhá zanikla již v minulosti (nedochována již při boření budovy MŠ v roce 2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

dochovaná Slepička zachráněna z občanské iniciativy vzešlé z nedalekého divadla Kámen, kterou organizovala Helena Macháčková; 2016 přesunuto provizorně před Divadlo Kámen a roku 2018 restaurováno a znovu umístěno

nedochován údaj o kolaudaci, avšak při kolaudaci prolézačky Ryba od téže autorky v roce 1965 zmíněna tato jako třetí, tedy dá se předpokládat, že obě Slepičky byly snad kolaudovány již dříve v tomto roce; každá z plastik ohodnocena částkou 22 tisíc Kčs (celkem za všechny tři 66 tisíc Kčs)

videa ze stěhování Slepičky k vidění zde:

https://www.youtube.com/watch?v=vm5CKnY63WU&fbclid=IwAR06pxMCfKKFl_-hgOjTgfKyLwu9HNO8GiDJXZYiQBgm3oE_3eJFwCnlI-M

https://www.youtube.com/watch?v=KvWAubz8kq4&t=18s&fbclid=IwAR25aENPUxZISGNY4Al14AmKMf1FvYhAutgnOlD3ekduhFu0tbX7Nqsb8xI

Prameny

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 104, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 25. 3. 1960, 8. 4. 1960

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 106, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 106, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 9. 6. 1961, 8. 12. 1961

NA, fond: ČFVU – Dílo, Praha, kt. 111, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 7. 7. 1965

Literatura

Josef Polák, Ukončení výstavby na experimentálním sídlišti Invalidovna, Architektura ČSSR XXVI, 1967, č.7, s.409-414.

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Helena Macháčková, 2019
foto Helena Macháčková, 2018
Archivní fotodokumentace
druhá, dnes již neexistující slepička u mateřské školy, foto Zdeněk Voženílek, reprofoto z knihy Experimentální sídliště Invalidovna, Praha 2014
plastika Slepička na sídlišti Invalidovna,Architektura ČSSR,1967,č.7
Slepička na původním místě před stěhováním, foto Helena Macháčková, 2016
Slepička na původním místě před stěhováním, foto Helena Macháčková, 2016
Slepička na původním místě těsně před stěhováním, foto Helena Macháčková, 2016
stěhování Slepičky, provizorně umístěna před divadlem Kámen, foto Helena Macháčková, 2016
stěhování Slepičky, provizorně umístěna před divadlem Kámen, foto Helena Macháčková, 2016
stěhování Slepičky, provizorně umístěna před divadlem Kámen, foto Helena Macháčková, 2016
stěhování Slepičky, provizorně umístěna před divadlem Kámen, foto Helena Macháčková, 2016
stěhování Slepičky, provizorně umístěna před divadlem Kámen, foto Helena Macháčková, 2016
stěhování Slepičky, provizorně umístěna před divadlem Kámen, foto Helena Macháčková, 2016
stěhování Slepičky, provizorně umístěna před divadlem Kámen, foto Helena Macháčková, 2016
stěhování Slepičky, provizorně umístěna před divadlem Kámen, foto Helena Macháčková, 2016
Slepičky provizorně umístěna před divadlem Kámen, foto Helena Macháčková, 2017
ZpracovalAndrea Jakubcová, Jakub Ivánek
FotografovalAndrea Jakubcová