Sousoší "Bratrství v boji" v Památníku Ostravské operace

Číslo záznamu 20927
Název Sousoší "Bratrství v boji" v Památníku Ostravské operace
Autor (autoři) díla
Miloš Axman (1926–1990) (hlavní autor)
Josef Kupka (*1938) (architekt)
Rudolf Spáčil (*1922) (další autor)
JI 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Opava Hrabyně Hrabyně
Ulice čp. / č. o.
Hrabyně 192
Umístění v exteriéru
Výška 380cm
Datace návrhu 1978
Datace realizace 1981
Typ
  • architektonický objekt
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Text hesla

Dílo je součástí kulturní památky Památník Ostravské operace (v letech 1989–1995 byl objekt Národní kulturní památkou s rejstříkovým číslem 463).

Prameny

http://www.vets.cz/vpm/16063-pamatnik-2-svetove-valky/

Literatura

Rudolf Spáčil - Josef Kupka, Památník Ostravské operace v Hrabyni, Architektura ČSR XL, 1981, č.10, s.441-442.

Jiří Venera, Sochař a doba, Výtvarná kultura VII, 1983, č.3, s.39-43.

Jiří Venera, Zdroje a hodnoty monumentální plastiky, Výtvarná kultura IX, 1985, č.5, s.9-13.

Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Výtvarná kultura X, 1986, č.5, s.48-51.

BARTOŇ, Miloš a kol. 40 let architektury v Severomoravském kraji v práci členů Svazu českých architektů. Ostrava: Svaz českých architektů, 1984.

Vyznání životu a míru: přehlídka československého výtvarného umění k 40. výroči osvobození Československa Sovětskou armádou : Praha, květen-srpen 1985, Bratislava, záři-říjen, 1985. Prague: Svaz českých výtvarných umělců, 1985.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
Archivní fotodokumentace
Axman,model pro památník Ostravské operace v Hrabyni,Výtvarná kultura,1983,č.3
Axman,Bratrství,Architektura ČSR,1981,č.10
Axman,Bratrství v boji,Výtvarná kultura,1985,č.5
Památník ostravské operace, Hrabyně. BARTOŇ, Miloš a kol. 40 let architektury v Severomoravském kraji v práci svazu českých architektů, 1984.
Sousoší "Bratrství v boji". VYZNÁNÍ ŽIVOTU A MÍRU, 1985.
ZpracovalAndrea Jakubcová, Heda Jakubíková
FotografovalAndrea Jakubcová