Otvírání studánek

Číslo záznamu 21031
Název Otvírání studánek
Autor (autoři) díla
Investor Vodohospodářská správa města Brna
06/2017 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Pisárky
Ulice čp. / č. o.
Pisárecká 277/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha je osazena uprostřed kašny před budovou Brněnských vodáren a kanalizací.
Výška 430cm
Šířka 430cm
Hloubka 120cm
Datace jednání v komisi 19621965
Datace realizace 1966
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • říční oblázky
    • vápenec
      • mušlový vápenec
Stav dobrý (ke dni 16.06.2017)
Popis poškození Socha je napadena mechy, řasami a lišejníky a pokryta prachovými usazeninami. Koloběh vody není spuštěn (rok 2022 a 2023), může být poškozen.
Text hesla

Dno jezírka je vydlážděno oblázky. Socha je signována: "J. MAREK, PROV. STÁREK".

Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1962, 10. 9., 22. 10.
MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1964, 3. 2., 1. 6., 7. 9., 5. 10., 30. 11.
MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK 1965, 5. 4., 31. 5., 19. 7., 2. 8., 15. 11., 20. 12.

Literatura

Zdeněk Čubrda, Sochař Jiří Marek, Výtvarná kultura IX, 1985, č. 3, s. 39–42.

Jaroslav Sedlář, Plastiky Jiřího Marka, Československý architekt XIX, 1973, č. 5, s. 6.

Jiří Cicvárek, Básník Vysočiny, Československý architekt XXIX, 1983, č. 16, s. 8.

Zdeněk Čubrda, Jiří Marek/Monumentální sochařská tvorba, Brno 1987, nestr.

Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 332.

Jiří Endler, Sochař Jiří Marek, Budišovský zpravodaj (příloha) 2001, č. 1, s. 1 - 25.

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=97, vyhledáno 15. 8. 2023.

Fotodokumentace aktuálního stavu
06/2017 VŘ
06/2017 VŘ
06/2017 VŘ
06/2017 VŘ
06/2017 VŘ
06/2017 VŘ
06/2017 VŘ
06/2017 VŘ
08/2023, KK
08/2023, KK
signatura (08/2023, KK)
signatura (08/2023, KK)
Archivní fotodokumentace
Zdeněk Čubrda, Sochař Jiří Marek, Výtvarná kultura IX, 1985, č. 3.
Jaroslav Sedlář, Plastiky Jiřího Marka, Československý architekt XIX, 1973, č. 5.
Iloš Crhonek - Nina Dvořáková - Milada Nováková - Eva Samková, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981, s. 332.
ZpracovalAndrea Jakubcová, Jana Kořínková, Vladislava Říhová, Heda Jakubíková
FotografovalVladislava Říhová, Klára Kořanová