Nový věk

Číslo záznamu 21236
Název Nový věk
Autor (autoři) díla
7/2019 TR
kraj okres obec kat. území
Hlavní město Praha Praha Praha Praha - Nové Město
Ulice čp. / č. o.
Wilsonova 52/ 2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo umístěno před jižním průčelím objektu původního Národního shromáždění, dnes Národního muzea.
Další rozměry + sokl 600 x 400 x 110 cm
Datace realizace 1972
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 06.07.2019)
Prameny

Uměleckoprůmyslové muzeum, pozůstalost Zdeňka Voženílka

Literatura

Josef Pechar, Československá architektura, Praha: Odeon, 1979.

Jiří Cicvárek, Vincenc Makovský 1900-1966, Československý architekt XXVII, 1981, č. 12, s. 8.

Blanka Jiráčková, Sochařské dílo Josefa Vajceho, Výtvarná kultura XII, 1988, č. 4, s. 42-46. 

Jiří Karbaš, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Praha: Odeon1985, s. 5.

Fotodokumentace aktuálního stavu
7/2019 TR
7/2019 TR
7/2019 TR
7/2019 TR
7/2019 TR
Archivní fotodokumentace
Josef Pechar, Československá architektura, Praha: Odeon, 1979.
Jiří Cicvárek, Vincenc Makovský 1900-1966, Československý architekt XXVII, 1981, č. 12, s. 8.
Foto: Zdeněk Voženílek (UPM Praha)
ZpracovalHeda Jakubíková, Andrea Jakubcová, Eliška Špotová, Jakub Kmošek, Tomáš Řepa
FotografovalTomáš Řepa