Sgrafita na fasádě kulturního domu

Číslo záznamu 21266
Název Sgrafita na fasádě kulturního domu
Autor (autoři) díla
Jan Fišar (1912–1991) (hlavní autor)
10/2021, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Břeclav Bořetice Bořetice u Hustopečí
Ulice čp. / č. o.
Bořetice 39
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sgrafita se nachází nad vchodem do obecního úřadu, který je i kulturním domem, a na stěně u hlavní ulice.
Odhad datace kolem roku 1960 (1958 až 1962)
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav havarijní (ke dni 27.10.2021)
Popis poškození Sgrafita jsou silně narušena, vrchní vrstva omítky odpadává. Na boční straně zbývají pouze fragmenty.
Související objekty
Text hesla

Bořetický rodák Jan Fišar se živil jako malíř pokojů. Přitom ale neustával ve vlastní výtvarné tvorbě. V Bořeticích a okolních obcích jsou k vidění jeho četná díla - sgrafitová výzdoba domů, sklepů i nástěnné obrazy. Témata se vztahují k přírodě a folklóru Hustopečska. 

Při přestavbě v roce 2001 výzdobu budovy doplnila dvoupodlažní vitráž "Slunce a ptáci" prosvětlující schodiště. Jejím autorem je Karel Rechlík.

Prameny

Kateřina Valíková, Sgrafitová výzdoba sklepních areálů jižní Moravy 70. a 80. let 20. století (diplomová práce FF Masarykovy univerzity), Brno 2013. 

Literatura

Václav Petrásek, Řemesla a řemeslníci 1935–1958 v Bořeticích ze vzpomínek Jarky Dufkové-Veselé, Bořetické listy, 2015, č. 1, s. 39 - 40, boreticke-listy_01_2015_03-6c7e5.pdf (boretice.cz), vyhledáno 22. 3. 2021.

Jaroslav Šťavík, Vzpomínky na mládí, Bořetické listy, 2016, č. 3, s. 47, boreticke-listy-03-2016-final-6cf19.pdf (boretice.cz), vyhledáno 22. 3. 2021.

Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2021, KK
10/2021, KK
10/2021, KK
10/2021, KK
10/2021, KK
10/2021, KK
10/2021, KK
10/2021, KK
10/2021, KK
10/2021, KK
Vitráž K. Rechlíka (10/2021, KK)
Vitráž K. Rechlíka (10/2021, KK)
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová