Sgrafito na průčelí budovy JZD Bořetice

Číslo záznamu 23615
Název Sgrafito na průčelí budovy JZD Bořetice
Autor (autoři) díla
6/2018 MČ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Břeclav Bořetice Bořetice u Hustopečí
Ulice čp. / č. o.
Bořetice 484
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na průčelí budovy bývalého JZD, dnes Penzion V Zahraničí.
Další rozměry neměřeno
Datace realizace 1972
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
      • cementová
Stav havarijní (ke dni 22.06.2018)
Popis poškození Svrchní vrstva se vzdouvá a odlučuje od podkladu, plošně opadává.
Související objekty
Prameny

Kateřina Valíková, Sgrafitová výzdoba sklepních areálů jižní Moravy 70. a 80. let 20. století (diplomová práce FF Masarykovy univerzity), Brno 2013. 

Literatura

Václav Petrásek, Řemesla a řemeslníci 1935–1958 v Bořeticích ze vzpomínek Jarky Dufkové-Veselé, Bořetické listy, 2015, č. 1, s. 39 - 40, boreticke-listy_01_2015_03-6c7e5.pdf (boretice.cz), vyhledáno 22. 3. 2021.

Jaroslav Šťavík, Vzpomínky na mládí, Bořetické listy, 2016, č. 3, s. 47, boreticke-listy-03-2016-final-6cf19.pdf (boretice.cz), vyhledáno 22. 3. 2021.

Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2018 MČ
6/2018 MČ
6/2018 MČ
6/2018 MČ
6/2018 MČ
6/2018 MČ
6/2018 MČ
datace, 6/2018 MČ
6/2018 MČ
6/2018 MČ
ZpracovalMichaela Čadilová
FotografovalMichaela Čadilová