Fontána se sochou Vysočina

Číslo záznamu 21579
Název Fontána se sochou Vysočina
Autor (autoři) díla
Investor KIÚ Brno
11/2019 VŘ
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Židenice
Ulice čp. / č. o.
Juliánovské náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Socha je umístěna jako výzdoba kašny v prostoru náměstí.
Výška 350cm
Šířka 300cm
Hloubka 120cm
Datace jednání v komisi 19641965
Datace realizace 1967
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 14.11.2019)
Popis poškození Povrch je pokrytý prachovými usazeninami a nese stopy biologického napadení. Tmely oprav mají odlišnou barvu a texturu než původní materiál.
Související objekty
Text hesla

Jako datum realizace je v literatuře uveden rok 1970.

Prameny

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1962 - 1964, inv. č. 14, 2. 11. 1964.

MZA Brno, fond: G606 - ČFVU - obl. středisko Brno, Zápisy KUK 1965 - 1966, inv. č. 19, 9. 4. 1965, 3. 5. 1965, 14. 6. 1965.

Eva Nohelová, Umění ve veřejném prostoru v době normalizace a dílo Jiřího Marka, diplomová práce FF MU, Brno 2015, s. 34, 48.   

Literatura

Jaroslav Sedlář, Plastiky Jiřího Marka, Československý architekt XIX, 1973, č. 5, s. 6.

Bronislava Gabrielová, Monumentální tvorba Jiřího Marka, Československý architekt XXVIII, 1982, č. 4, s. 6.

Zdeněk Čubrda, Jiří Marek/Monumentální sochařská tvorba, Brno 1987, nestr.

Vladimír Šlapeta - Renata Vrabelová, Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949 - 2000, Praha 2019, s. 216.

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
11/2019 VŘ
Archivní fotodokumentace
Jaroslav Sedlář, Plastiky Jiřího Marka, Československý architekt XIX, 1973, č. 5, s. 6.
Zdeněk Čubrda, Jiří Marek/Monumentální sochařská tvorba, Brno 1987, nestr.
ZpracovalAndrea Jakubcová, Vladislava Říhová
FotografovalAndrea Jakubcová, Vladislava Říhová