Památník dělnického hnutí

Číslo záznamu 21719
Název Památník dělnického hnutí
Autor (autoři) díla
Jana Kořínková 2016
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Černá Pole
Ulice čp. / č. o.
Vrchlického sad
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Pomník je dominantou malého parku.
Výška 450cm
Šířka 100cm
Hloubka 60cm
Další rozměry Uvedené rozměry se vztahují na ústřední pylon. Ten stojí na betonovém podstavci: v. 25 cm, š 116 cm, h. 80 cm. Rozměry nápisových desek (bez betonového podstavce): v. 10 cm, š. 222 cm, h. 70 cm. Desky jsou vysunuté z osy pomníku o 110 cm.
Datace realizace 1978
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
    • trachyt
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 16.01.2018)
Popis poškození Po roce 1989 byl pomník několikrát poškozen. Z iniciativy města Brna pak v roce 2009 prošel restaurováním. Na povrchu se opět usazují lišejníky.
Text hesla

Objevily se snahy o jeho odstranění. Po zdůvodnění, že pomník připomíná boj sociální demokracie za práva dělníků, se na odstranění netrvá. Text je začátkem Internacionály. Součástí památníku byl také pamětní žulový kámen.

Literatura

Jitka Boučková, Miloš Slezák. Medaile, plakety, drobná plastika, 19711979, Pardubice 1979 (kat. výst.), nestr.

Bronislava Gabrielová, Sochařská tvorba Miloše Slezáka, Československý architekt XXX, 1984, č.6, s.8.

Milena Flodrová - Miroslava Menšíková, Pamětní desky a pomníky v Brně. Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen prameny doložených na území města Brna, Brno 2004, s. 183.

https://socharske.brno.cz/projekt/pamatnik-delnickych-shromazdeni-za-prv..., vyhledáno 19. 2. 2022.

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=311, vyhledáno 19. 2. 2022.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Jana Kořínková 2016
Jana Kořínková 2016
Jana Kořínková 2016
Jana Kořínková 2016
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
5/2022 KK
nárůst lišejníků (5/2022 KK)
5/2022 KK
5/2022 KK
Archivní fotodokumentace
Jitka Boučková, Miloš Slezák. Medaile, plakety, drobná plastika, 1971–1979, Pardubice 1979 (kat. výst.), nestr.
Slezák,kámen z památníku dělnického hnutí,Čsk.architekt,1984,č.6
ZpracovalVladislava Říhová, Andrea Jakubcová, Jana Kořínková
FotografovalJana Kořínková, Klára Kořanová