Záznamy

Zadání odpovídá 34 záznamů. Přejít na vyhledávání v mapě.
Přihlášení pro pracovníky projektu.

(počet záznamů není konečný, projekt stále probíhá)
Foto / č. Název Autorství Datace Obec
20445
Sgrafito na základní škole v Brně - Úvoze 1961 Brno
5241
Pylon s kamennými reliéfy na dálniční odpočívce
Miloš Axman (1926–1990) (hlavní autor)
Jaroslav Hlavsa (architekt)
Antonín Hladík (architekt)
1979 Velké Meziříčí
6713
Pylon s emblémy v exteriéru sodovkárny 1985 Liberec
4171
Pylon s písmem pro vodárnu Karolinka 1986 Karolinka
11251
Písmový reliéf "Vodní dílo Karolinka" pro budovu úpravny vody
Ladislav Konečný (architekt)
1987 Karolinka
13009
Pamětní deska umučených vysokoškolských učitelů pro pavilon II. přírodovědecké fakulty UJEP v Brně
Bedřich Studený (další autor)
1972 Brno
12259
Pocta občanům 1983 Strážek
17126
Pamětní deska Karla Čapka 1985 Brno
19647
Pamětní deska 50. výročí vzniku Československa 1968 Brno
12394
Náhrobek básníka Oldřicha Mikuláška 1985–1989 Brno
21719
Památník dělnického hnutí 1978 Brno
10116
Pamětní deska ke 100. výročí založení slovanského gymnázia 1967 Brno
21711
Pamětní deska Bohumila Slámy 1970 Brno
21717
Pamětní deska brněnské Spartakiády v roce 1922 1975 Brno
24058
Pamětní deska Pankráce Krkošky pro pedagogickou fakultu 1982 Brno
11086
Pamětní deska Františka Lýska
Lumír Lýsek (*1934) (architekt)
Pavel Hryciow (další autor)
Zdeněk Ondráček (*1952) (další autor)
1989 Brno
21714
Dvě pamětní desky k přejmenování Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka 1973 Brno
12154
Pamětní deska Pankráce Krkošky ke 100. výročí založení deníku Rovnost 1983 Brno
21718
Pamětní deska na sídle velitelství Rudé armády 1976 Brno
4768
Pamětní deska první české reálky v Brně 1985 Brno